Språkväljare

Välkommen till Författarportalen! 

Här kan du följa din försäljning, se intjänad royalty för innevarande år och se dina royaltyredovisningar.

Du loggar in med BankID genom att klicka på BankID-ikonen. Om du inte har BankID loggar du in som användare med lösenord och tvåfaktorsautentisering. När du loggar in på portalen är vår delning av information alltid säker och i enlighet med dataskyddsförordningen(GDPR). 

Behöver du hjälp med att logga in? Kontakta vår royaltyavdelning via forfattarportalen@studentlitteratur.se

Med vänliga hälsningar 
Studentlitteratur

OIDC Selector